Chcete sa stať členom SÚPZ?

шаблоны Shape5
шаблоны онлайн магазинов joomla

Členom SÚPZ môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá je poskytovateľom služieb podporovaného zamestnávania (PZ) alebo obhajcom myšlienky a filozofie PZ.

Členstvo v Slovenskej únii podporovaného zamestnávania vychádza z platných Stanov SÚPZ a upravuje ho nasledovným spôsobom:

Záujemca o členstvo podpisuje členskú prihlášku, v ktorej:

Členstvo vzniká v okamžiku, keď členská schôdza vezme prihlášku záujemcu o členstvo na vedomie a odporučí ju zaregistrovať.
Prihláška člena

 

 

Ak je členom SÚPZ právnická osoba, je zastupovaná tým občanom, ktorý je poverený štatutárnym zástupcom právnickej osoby k členstvu v SÚPZ. Členskej schôdze sa môžu zúčastniť až traja zástupcovia právnickej osoby, právnická osoba má však vždy len jeden hlas.

Aké sú povinnosti a práva členov?

Člen má právo:

Člen má povinnosť:

Čo ak už nemáme záujem o členstvo?

Zánik členstva vzniká:

 

 

новостной портал рынка недвижимости
Полотенца, Скатерти, Салфетки, Кухонные комплекты