Kto sme?

шаблоны Shape5
шаблоны онлайн магазинов joomla

Slovenská únia podporovaného zamestnávania vznikla v máji 2004 ako odozva na potrebu zastrešovať a obhajovať záujmy a ciele organizácií a jednotlivcov, ktoré sa zaoberajú podporovaným zamestnávaním. V súčasnosti združuje 31 agentúr podporovaného zamestnávania na Slovensku.

Čo chceme dosiahnuť?

Slovenská únia podporovaného zamestnávania je občianske združenie, ktorého poslaním je formulovať, šíriť a podporovať myšlienku a filozofiu podporovaného zamestnávania na Slovensku.

Podporované zamestnávanie je časovo vymedzený komplex služieb, ktorého cieľom je podporovať klientov, aby si našli prácu a udržali si miesto na otvorenom trhu práce za rovnakých platových podmienok. Podporované zamestnávanie je určené  osobám znevýhodneným na trhu práce, ktoré pre získanie a udržanie pracovného miesta potrebujú dlhodobú podporu priamo na pracovisku. Podpora je poskytovaná podľa individuálnych schopností a potrieb konkrétneho človeka.

Našim cieľom je...

Chcete sa stať členom SÚPZ?

новостной портал рынка недвижимости
Полотенца, Скатерти, Салфетки, Кухонные комплекты