Čo je podporované zamestnávanie?

шаблоны Shape5
шаблоны онлайн магазинов joomla

Podporované zamestnávanie je časovo vymedzený komplex služieb, ktorého cieľom je podporovať klientov, aby si našli prácu a udržali si miesto na otvorenom trhu práce za rovnakých platových podmienok.

Podporované zamestnávanie je určené pre osoby znevýhodnené na trhu práce (napr. ľuďom s telesným,  duševným alebo zmyslovým postihnutím, ale aj dlhodobo nezamestnaným), ktoré pre získanie a udržanie pracovného miesta potrebujú dlhodobú podporu priamo na pracovisku.

Podporované zamestnávanie pomáha týmto ľuďom nájsť skutočnú šancu zamestnať sa podľa svojich predstáv vďaka integrovanej a vhodnej pomoci a prináša zdravotne postihnutým príležitosť stať sa aktívnym členom spoločnosti. Podpora je poskytovaná podľa individuálnych schopností a potrieb konkrétneho človeka.

Detailnejšie informácie sú uvedené v dokumente Povinnosti zamestnávateľov a možnosti pri zamestnávaní občanov so ZP.

новостной портал рынка недвижимости
Полотенца, Скатерти, Салфетки, Кухонные комплекты