Kto poskytuje podporované zamestnávanie?

шаблоны Shape5
шаблоны онлайн магазинов joomla

Podporované zamestnávanie sa na Slovensku realizuje prostredníctvom agentúr podporovaného zamestnávania (APZ), ktoré úzko spolupracujú s úradmi práce.

APZ poskytujú služby:

Tieto služby sú zamerané na:

Uchádzači o zamestnanie v nich nájdu pomoc pracovného asistenta, psychológa, sociálneho pracovníka poradcu, ktorý kontaktuje zamestnávateľov a pomáha vytvárať pracovné miesta pre postihnutých občanov.

Ak chce agentúra vykonávať takéto činnosti, musí mať povolenie od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Podmienky, ktoré musí fyzická alebo právnická osoba spĺňať, aby si mohla agentúru tohto typu otvoriť, presne vymedzuje Zákon o službách zamestnanosti.

Na Slovensku je v súčasnosti zaregistrovaných 61 agentúr podporovaného zamestnávania. Zoznam existujúcich APZ nájdete tu. Viac informácií o APZ spolu s informáciami o projektoch, ktoré realizovali a o cieľovej skupine, ktorej sa venujú nájdete tu.

новостной портал рынка недвижимости
Полотенца, Скатерти, Салфетки, Кухонные комплекты